A- A A+

เมนู

คุณธรรม คือ ลงมือทำ ..โดย ยงจิรายุ. อุปเสน

Hits: 752

     เรื่องราวดีๆ นี้ เกิดสมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลาจากจุดเล็กๆ จนกลายเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ ในจังหวัดราชบุรี เริ่มต้นสมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลาจากกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมราชบุรีคนหนึ่ง ที่เห็นว่า การประชุมกันสมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลาศาลากลางจังหวัด ไม่ได้นำไปสู่การลงมือปฏิบัติที่สะท้อนคุณธรรมร่วมของคนในราชบุรีได้เลย การเป็นจังหวัดคุณธรรมต้องลงมือทำ ไม่ใช่เน้นการพูด บุคคลคนนั้น ก็คือ นายกฉัตรชัย ธนิกกุล นายก อบต.สมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลาคา จากนั้น ได้ทำให้ศูนย์คุณธรรม และภาคีเครือข่ายราชบุรี ลงไปพบความจริงที่ตำบลสมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลาคา ว่าชาวสมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลาเดือดร้อนจากสภาพความแห้งแล้ง ลำห้วยที่เคยอาศัยไม่สามารถจัดเก็สมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลา้ำได้ ในหน้าแล้ง เพราะชาวสมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลาบุกรุกตัดต้นไม้ริมห้วย เพื่อปลูกสัปรด ไม่มีต้นไม้ให้ความชุมชื้น น้ำขาดแคลน ปู ปลา อาหารหายไป ชีวิตที่ดำรงอยู่ไม่มีสุข ไม่ใช่ชาวสมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลาไม่ใส่ใจในคุณธรรม แต่อยากเห็นสมัชชาคุณธรรมลงมือทำ หลังสำรวจลำห้วยน้ำขาว สมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลาได้ประชุมกับแกนนำชาวสมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลา จนตกผลึก ต้องฟื้นลำห้วยให้กลับมา จึงเกิดสมัชชาคุณธรรมรูปแบบใหม่ ด้วยการระดมทุนต้นไม้ อาหาร และพลังจิตอาสา 700 คน ทั้งในจังหวัดและ กทม. ไปปลูกต้นไม้ริมห้วยน้ำขาว ระยะทาง 3 กม. ในปี 2559 ปีต่อมา สมาคมนักสร้างสุขฯ นำโดย บ.ริกิ การ์เมนส์ จำกัด และองค์กรสมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลาในจังหวัดราชบุรี ก็ได้ต่อยอดระดมจิตอาสากว่า 1,000 คน ไปสร้างฝายมีชีวิต ในบริเวณลำห้วยน้ำขาว จนเกิดผลเป็นรูปธรรม ชาวสมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลาได้เห็นต้นไม้ที่เติบโต ได้น้ำไว้บริโภคใช้สอย มีปู ปลา กลับมา คืนชีพลำห้วยในช่วงข้ามคืน

 

     ผลจากการสร้างฝายมีชีวิตที่มีหลักการโดยทีมภรรยารองผู้บัญชาการกองทัพบก และครูโก๋ ครูฝายจากทุกภาคที่ระดมกันมาออกแรง ได้เกิดแรงกระเพื่อมส่งต่อให้เกิดการทำฝายมีชีวิต โดยชาวสมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลากันเอง ในระยะที่ผ่านมา มากกว่า 10 ฝาย ในปีนี้ ได้ส่งต่อไปยัง อ.สวนผึ้ง ที่ รร.สมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลาตะโกล่าง ซึ่งเป็นสมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลาคุณธรรม ในพื้นที่ชายแดนไทย พม่า เพื่อรักษาป่า รักษาน้ำ ให้ชีวิต ...

 

สมัชชาคุณธรรม ที่เป็นรูปแบบลงมือทำ เป็นงานบุญใหญ่ ที่ต้องร่วมแรง ร่วมใจ ลงมือทำ ไม่ใช่การไปพูดให้คนมีความรู้เท่านั้น

หนึ่งในสมัครเกมยิงปลาW88 | เกมออนไลน์บนเว็บ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | ล็อกอินเกมยิงปลาดีๆ ของภาคีเครือข่ายคุณธรรม ที่จังหวัดคุณธรรมมี ตอบโจทย์สังคมไทย 4.0
.................
จี ยอง .. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

About The Author

A

Gender: Male x-zaa@hotmail.com